کار امروز را به فردا بسپار

تغییر آدرس شرکت

تغییر ادرس شرکت

ثبت تغییرات  نشانی شرکت مسئولیت محدود به چه شکل است؟ثبت تغییر آدرس شرکت سهامی خاص چگونه است؟ مدارک تغیر آدرس شرکت چیست؟ شرکت ها پس از ثبت شرکت و یا مدتی فعالیت، بعلت صلاحیت الزامی و یا به صورت اختیاری ناچار به تغییر نشانی شرکت و یا تغییر کد پستی شرکت می شوند.در صورت انجام هرگونه ثبت تغییرات شرکت باید  این مطلب را به اداره ثبت شرکت ها اطلاع دهند . تغییرات خود را ثبت کرده و اطلاعات پایه خود را بروز رسانی نمایند.

تغییر ادرس شرکت

ازوقتی که شرکت ثبت می شود. به مدت دو ماه پس از آن برای تعیین یک مکان اداری وقت دارید زیرا در این بازه زمانی باید برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی اقدام کنید و ارائه سند یا اجاره نامه یک مکان اداری از مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی است.قانون، آدرس ثبت شده را به عنوان آدرس معتبر شرکت می­شناسد؛ بنابراین تغییر آدرس شرکت یا افتتاح شعبه ­های جدید را باید در قالب ثبت تغییرات شرکت به همراه درج آگهی در روزنامه رسمی را به سرعت به مراجع ذیربط اطلاع دهید.به هرحال بعد از ثبت شرکت به هر دلیلی ممکن است که تصمیم بر تغییر آدرس شرکت گرفته شود. اتخاذ چنین تصمیمی بر عهده مجمع فو­ق العاده عمومی است.

البته چنانچه در اساسنامه شرکت قید شود می­توان اجازه تغییر آدرس و ثبت شعبه­ های جدید را به هیئت مدیره سپرد.

آگهی تغییر آدرس شرکت

جهت تغییر آدرس شرکت باید کلیه شرکا و سهامداران شرکت این تصمیم را در قالب یک صورتجلسه مکتوب اتخاذ نمایند. بدین صورت که سهامدارن شرکت ( شرکت سهامی خاص) و شرکا ( در شرکت مسئولیت محدود)  با تشکیل مجمع عمومی بطور فوق العاده تغییر آدرس شرکت را بررسی و نصب به تغییر آن اتخاذ تصمیم می کنند.

ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت را مکتوب نموده و همگی زیر آن را امضا و ممهور به مهر شرکت می نمایند.

نکته: در صورتی که در بند 3 اساسنامه اختیار تغییر آدرس شرکت به هیئت مدیره داده شده باشد، این امر می تواند توسط هیئت مدیره نیز انجام گیرد.

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت

مدارک شناسایی کلیه اعضای شرکت

روزنامه تاسیس شرکت

آگهی تاسیس شرکت

آگهی آخرین تغییرات

صورتجلسه تغییر نشانی شرکت

صورتجلسه باید در سه نسخه تهیه و به امضای تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکا برسانند.

سربرگ و لوگوی شرکت باید در برگه صورتجلسه ثبت شود.

در برگه صورتجلسه شرکای باید میزان سهام خود را یادداشت و ذکر کرده و آن را امضا و تایید کنند.

تمامی صفحات صورتجلسه باید به امضای هیئت مدیره برسد.

چنانچه وظیفه تغییر آدرس بر عهده اعضای هیئت مدیره است باید صورتجلسه تنظیم شده طی مدت 3 روز به سازمان ثبت شرکت ارسال شده و بارکد پستی به ثبت برسد.

مراحل تغییر آدرس شرکت

تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده با حضور کلیه یا اکثریت سهامدارن شرکت

تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس

امضا کلیه صفحات صورتجلسه توسط حاضرین

ثبت صورتجلسه تغییر آدرس در سامانه ثبت شرکت ها و دریافت تاییدیه

ارسال مدارک و تاییدیه سامانه به سازمان ثبت شرکت ها توسط باجه های پستی منتخب

دریافت پیش نویس آگهی تغییر آدرس

مراجعه به اداره ثبت و امضای پیش نویس آگهی و پرداخت حق الثبت به میزان 5 هزار تومان

انتشار آگهی تغییر آدرس شرکت در روزنامه رسمی کشور

پروسه تحویل مدارک به اداره ثبت تا انتشار آگهی تغییر حدوداً 7 الی 14 روز زمان می­برد.

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص همانند آنچه در بالا گفته شد بوده و نیازمند تشکلی مجمع عمومی به طور فوق العاده جهت تنظمی صورتجلسه است.

نکته آن این بوده که علاوه بر تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت و امضا هیات ریسه مجمع و هیئت مدیره، سهامداران شرکت باید یک لیست جداگانه که در آن میزان سهامشان نیز قید شده است را امضا نموده و همراه صورتجلسه به اداره ثبت ارسال نمایند.

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

تغییر آدرس در شرکت مسئولیت محدود همانند آنچه در بالا گفته شد بوده و نیازمند تشکلی مجمع عمومی به طور فوق العاده است با این تفاوت که در تنظیم صورتجلسات نیاز به امضا لیست جداگانانه سهامداران در برگه ای جداگانه نیست.

کد پستی شرکت چگونه تغییر دهیم؟

تغییر کد پستی شرکت درواقع همان تغییر آدرس است. چرا؟ چون شما حتی اگر یک رقم تغییر در کد پستی داشته باشید یا نیاز به اصلاح کد پستی شرکت به هر دلیلی داشته باشید، باید تمام فرآیند تغییر آدرسی که توضیح داده شد را بی کم و کاست انجام دهید.

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت:

صورتجلسه تغییر آدرس باید در برگه سربرگ شرکت و با مهر شرکت باشد

تنظیم دو نسخه صورتجلسه با کلیه امضا ها

چنانچه فقط به دلیل تغییر کد پستی، به مشکل برخورده اید باز هم برای تغییر کد پستی در یک واحد ثبتی تنظیم صورتجلسه صورت گیرد.

در تغییر آدرس شرکت سهامی خاص، سهامدارن باید لیست سهام و میزان آن را در سربرگشرکت به طور جداگانه درج و امضا نمایند.

کلیه صفحات صورتجلسات باید حتما به امضا اعضا برسد حتی اگر یک نام به برگه دوم صورتجلسه به دلیل کمبود جدا انتقال داده شده است.

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

شرکت …………….. به شماره ثبتی ……………………….. و سرمایه ………………….. ریال صورتجلسه مجمع فوق العاده شرکت ………… سهامی خاص به شماره ثبتی …………….. در مورخ …/…/…. ساعت ……………… با حضور تمامی اعضاء ( یا اکثریت اعضاء) در محل قانونی ثبت شده شرکت با توجه به حضور افراد زیر طبق ماده 101 تجارت تشکیل شد.

خانم/ آقای ………….. در سمت رئیس جلسه

خانم/ آقای ………….. در سمت ناظر رئیس

خانم/ آقای ………….. در سمت ناظر جلسه

خانم/ آقای ………….. در سمت منشی جلسه

دستور جلسه در ارتباط با تغییر محل و آدرس شرکت صورت گرفت و در نتیجه آدرس شرکت از محل …………… خیابان ……………… گوچه ……………. پلاک …… با کدپستی ………….. به آدس ………………….. خیابان …………………. کوچه …………….. پلاک ………………… کدپستی ………………… تغییر یافت پس ماده 3 اساسنامه طبق شرح موضوع بالا تغییر و اصلاح می یابد.

آقای / خانم ………… احدی از شرکاء ، وکیل و نماینده رسمی و یا مدیرعامل شرکت ( در صورتیکه مدیرعامل از اعضای هیئت مدیره انتخاب شده باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و تایید صورتجلسه و امضاء آن اقدام نماید.

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت ……. شماره ثبت شرکت …………… به شناسه ملی ……………… با سرمایه ………………. ریال در مورخ ………………… و در ساعت …………… جلسه هیئت مدیره شرکت تشکیل و محل شرکت از آدرس قبلی ………. خیابان ………….. کوچه …………… به کد پستی …………… به آدرس جدید خیابان ………….. کوچه …………. انتقال یافت.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه

1.خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه

2.خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه

3.خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه

4.خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه

5خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه

آقای / خانم ………… احدی از شرکاء ، وکیل و نماینده رسمی و یا مدیرعامل شرکت ( در صورتیکه مدیرعامل از اعضای هیئت مدیره انتخاب شده باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و تایید صورتجلسه و امضاء آن اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیئت مدیره

3 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها