کار امروز را به فردا بسپار

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی ثبت می‌شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض هستند. برای ثبت شرکت تضامنی، مدارک متعددی مورد نیاز است که شرکت نامه، اساس نامه و فرم تعیین نام از مهم ترین مدارک  است.

در میان انواع شرکت های تجاری که در کشور به ثبت می رسند.می توانیم به هفت نوع شرکت که در قانون تجارت قید شده ، اشاره کنیم. هر یک از این شرکت ها دارای ماهیت خاصی بوده و خصوصیات  متفاوتی  دارد.

راهنمای ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی نیز به عنوان یکی از این شرکت ها، تابع قواعد خاص قانونی بوده که چنانچه رعایت نشود، به طولانی شدن روند ثبت شرکت تضامنی منجر می شود.  نکات مربوط به ثبت شرکت تضامنی را ذیل سه عنوان شرایط ثبت شرکت تضامنی، مدارک ثبت شرکت تضامنی و مراحل ثبت شرکت تضامنی .مزایا و معایب ثبت شرکت تضامنی چیست؟

طبق ماده 116 قانون تجارت در تعریف شرکت تضامنی ذکر شده است: «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.»

با توجه به این ماده، شرکت های تضامنی، شرکت هایی هستند که در صورت انحلال شرکت و ناکافی بودن دارایی های آن، هر یک از شرکا مسئولیت پرداخت تمام دیون شرکت را بر عهده دارند.

مراحل ثبت شرکت تضامنی

 1. تنظیم قرارداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا
 2. تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت
 3. پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت
 4. تقویم فهرست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت پس از ارزیابی کارشناس رسمی
  به هنگام تاسیس شرکت،اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد باید توسط موسسین تنظیم شود.

مزایا ثبت شرکت تضامنی 

 • مهم ترین دلیل ثبت شرکت تضامنی، دوری از ضمانت اجراهای مقرر در ماده 2 قانون ثبت شرکت ها است. به موجب این ماده: « کلیه شرکت‌‌ های ایرانی مذکور در قانون تجارت  باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم… محکمه، مدیران آن‌ها را به یک صد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد . در صورت تقاضای مدعی العموم، حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد. »

طبق این ماده، چنانچه شرکت تضامنی به ثبت نرسد، با دو ضمانت اجرای قانونی مواجه می شود: جریمه نقدی و انحلال. هرچند جریمه نقدی مذکور در این ماده، مبلغ قابل توجهی نیست. اما انحلال شرکت، خطری است که اجتناب از آن می تواند مهم ترین دلیل لزوم ثبت شرکت تضامنی باشد.

 • اعتماد اشخاص ثالث برای برقراری ارتباط مالی با شرکت

اشخاص ثالثی که طرف معاملات مالی شرکت تضامنی قرار می گیرند. در  گام اول وضعیت حقوقی شرکت و مدیران آن را از طریق سامانه های قانونی مثل سایت مرجع ثبت شرکت ها پیگیری می نمایند. حال چنانچه شرکت تضامنی به ثبت نرسیده و نتیجه استعلام اشخاص ثالث در مورد ثبت شرکت تضامنی و سوابق آن منفی باشد. قطعا اشخاص ثالث از برقراری روابط مالی با شرکت تضامنی اجتناب خواهند نمود.

 •  فعالیت در مراجع رسمی و قضایی مانند حضور در معاملات مهم مثل مناقصه ها و مزایده ها و محاکم دادگستری

مثل آنچه که در مورد روابط با اشخاص ثالث گفته شد، مراجع رسمی و قضایی، زمانی حاضر به پذیرش و ارائه خدمات به شرکت تضامنی است. که گواهی استعلام های مربوط به ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را دریافت کنند

 برخورداری از مزایای در نظر گرفته شده برای شرکت های تجاری مانند دریافت وام و تسهیلات

چناچه مدیران و شرکا شرکت تضامنی قصد داشته باشند تا از مزایای قانونی در نظر گرفته شده برای شرکت تضامنی بهره مند گردند، باید اقدام به ثبت شرکت نموده تا برای استفاده از آن مزایا، مدارک مربوط به ثبت شرکت تضامنی را ارائه نمایند.

 

شرایط ثبت شرکت تضامنی چیست؟

تمام افرادی که قصد دارند اقدام به ثبت شرکت نمایند، لازم است ابتدا در مورد شرایط آن اطلاعاتی به دست آورند. ثبت هر شرکتی من جمله ثبت شرکت سهامی، ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی شرایط خاص خود را دارد. از جمله شرایطی که می توانیم برای ثبت شرکت های تضامنی بیان نماییم، عبارتند از:

 •  به موجب ماده 118 قانون تجارت: « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می ‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم ‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.»

بنابراین مطابق این ماده، شرط نخست و اصلی برای تشکیل و ثبت شرکت تضامنی آن است که سرمایه نقدی شرکت در حساب مربوط به شرکت، واریز شده و سرمایه غیر نقدی نیز با رضایت شرکا قیمت گذاری شده و تحویل دفتر شرکت گردد.

 انتخاب نام شرکت تضامنی

در نام شرکت تضامنی بر خلاف شرکت سهامی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) قید گردیده و اسم حداقل یکی از شرکا آورده شود. در صورت متعدد بودن شرکا، در نام شرکت، اسم یکی از شرکا قید گردیده و عبارتی نظیر ( و شرکا ) در ادامه ذکر می شود.

تنظیم شرکت نامه

شرکا باید پیش از آغاز مراحل ثبت شرکت تضامنی، اقدام به تنظیم شرکت نامه و امضای آن نمایند. شرکت نامه ها باید طبق قوانین کشور تنظیم شوند. در شرکت نامه ها معمولا اطلاعاتی همچون نام، موضوع، نشانی کامل شرکت، مرکز اصلی شرکت، نوع شرکت و همچنین نام تمامی شرکا و موسسین، شماره شناسنامه آنها، محل اقامت آنها، تمام سرمایه نقدی و غیر نقدی که وارد شرکت می کنند، ثبت می شود.

علاوه بر تمام این موارد، در شرکت نامه ها میزان سهم الشرکه شرکا، فسخ شرکت، نحوه تقسیم سود و زیان و دیگر موارد نیز قید می گردد. طبق نظام نامه وزارت عدلیه، شرکت نامه ها باید به صورت سند رسمی تنظیم شده و به امضای تمام شرکا برسد. پس از آن در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. هرچند در حال حاضر، شرکت نامه ها فقط در یک مرحله و آن هم در مرجع ثبت شرکت ها، ثبت می شوند.

تنظیم  اساس نامه شرکت تضامنی

به دلیل  عدم اجبار شرکت های غیر سهامی به داشتن اساس نامه، در تمام شرکت ها از جمله شرکت های تضامنی، در زمان تاسیس و ثبت شرکت توسط موسسین اساسنامه ای تنظیم می شود.  در اصل آیین نامه داخلی شرکت به شمار می رود.

 •  حداقل تعداد شرکایی که می توانند اقدام به ثبت شرکت تضامنی نمایند، باید 2 نفر بوده و حداکثر نامحدود است.
 • قانونگذار هیچ حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت های تضامنی تعیین نکرده است. از این رو شرکت می تواند با کمترین میزان سرمایه نیز تاسیس شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

 1. دو نسخه تکمیل شده از شرکت نامه
 2. تکمیل فرم تعیین نام
 3. تصویر برابر با اصل مدارک هویت تمام شرکا، مدیران و هیات نظارت ( این هیات مربوط به شرکت هایی است که تعداد شرکای آنها بیشتر از 12 نفر باشد. )
 4. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری، در صورتی که ثبت شرکت تضامنی توسط وکیل شرکا انجام شود.
 5. دو نسخه تکمیل شده از تقاضا نامه
 6. ارائه اصل گواهی عدم سو پیشینه تمام اعضای هیات مدیره و مدیر عامل
 7. ارائه دو نسخه تکمیل شده از اساسنامه
 8. ارائه اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط
 9. ارائه دو نسخه صورت جلسه هیات مدیره
 10. ارائه دو نسخه صورت جلسه از مجمع عمومی موسسین

مراحل ثبت شرکت تضامنی

نحوه ثبت شرکت تضامنی همچون ثبت سایر شرکت های تجاری مثل شرکت نسبی، مراحل مختلفی دارد . در صورتی که تمامی این مراحل به طور دقیق توسط شرکا و متقاضیان ثبت شرکت رعایت شود، می توان به راحتی اقدام به ثبت شرکت مورد نظر نمود.

مراحل ثبت شرکت تضامنی  به چه شکل است؟

پس از اینکه مدارک فوق الذکر برای ثبت شرکت تضامنی را فراهم نمودید بایستی به سایت اداره ثبت به نشانی « http://irsherkat.ssaa.ir » مراجعه کرده و در سامانه در منوی پذیرش تاسیس، کلیک کرده و گزینه تضامنی را انتخاب کنید.

با تکمیل اولین فرم مشخصات اولیه که شامل نام متقاضی و مشاوره تماس و آدرس است، ثبت در سامانه را آغاز می شود.

سپس در مرحله بعد باید برای شرکت به ترتیب اولویت 5 نام انتخاب کنید تا یکی از بین آنها تأیید شود.

نشانی شرکت، سرمایه شرکت را وارد نموده، سپس باید سمت اشخاص و نام شرکاء و سهام هر یک از آنها را مشخص نمایید؛ همچنین اگر شرکت دارای شعبه دیگری است باید مشخصات آن معرفی شود.

پس از تأیید اطلاعات توسط اداره ثبت باید اساسنامه و شرکت نامه را در سایت بارگذاری نمایید.

اساسنامه و شرکت نامه پیش فر ض هایی را در سامانه دارند که باید آنها را بر اساس شرایط خود تکمیل کنید و سپس در سامانه تایید نهایی نمایید.

منتظر باشید تا اداره ثبت از بین اسامی انتخابی یکی را تایید کند.

بعد از تایید نام شرکت باید از اوراقی که خود سامانه در اختیار شما قرار می دهد .دو نسخه پرینت کنید و تمامی صفحات به امضا اعضا کنید.

مدارک امضا شده را در پاکت ثبت شرکتهای تضامنی در باجه های پستی معتبر به اداره ثبت شرکتهای شهرتان پست نمایید.

بعد از تأیید تمام مدارک، شماره ثبت به شما داده می شود و باید آگهی رسمی تاسیس را در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار به چاپ برسانید.

 انحلال شرکت تضامنی:

دلایل انحلال شرکت تضامنی

 1. در صورت تراضی کلیه سهامداران
 2. درخواست یکی از سهامداران
 3. در صورت ابطال یکی از سهامداران براساس ماده ۱۳۷
 4. فوت یا محجوریت یکی از سهامدار براساس مواد ۱۳۹ و ۱۴۰

انحلال شرکت تضامنی باید طبق ماده (200 قانون تجارت) ناظر به مواد 195 و 197 همان قانون و برابر نظامنامه وزارت عدلیه اعلام شود. در ماده 9 این قانون : “در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تغییر دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکاء ضامن از شرکت اتخاذ شود .همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می کند. تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت گرفته می شود.مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود”.

شرکاء شرکت تضامنی وظیفه دارند که انحلال شرکت خود را با تقدیم مدارک مقرر ابندا در اداره ثبت شرکت ها  ثبت نمایند . سپس در ظرف اول از تاریخ ثبت،انحلال آن را به هزینه خود شرکت توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت منتشر نمایند.

شایان ذکر است در هر یک از مراحل ثبت شرکت تضامنی، چنانچه ابهام و یا سوالی داشتید. می توانید با کارشناسان ما در ثبت شرکت، ثبت فردا  02152712 تماس حاصل نمایید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سعید اله وردی

با سلام
برای ثبت شرکت تضامنی چه شرایطی لازم است؟

المیرا صادقی

سلام و خسته نباشید
در چه شرایطی باید شرکت‌های تضامنی را به ثبت رساند؟