کار امروز را به فردا بسپار

راهنمایی شرایط و مراحل ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت قراردادی تجاری است که بین اشخاص حقیقی و حقوقی بسته می شود تا در چارچوب مشخصی از قوانین  فعالیت کنند.تمامی افراد حقیقی و حقوقی به حیث کسب به  بهره و منفعت می توانند توانایی های خود را اعم از سرمایه تخصص و ارتباطات در کنار یکدیکر قرار داده که مجموع این توانایی ها در کنار هم می بایست تحت چهارچوب خاص با عقد قراردادی مابین این افراد صورت پذیرد و شرکتها نوع خاصی از این قراردادها هستند .

ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود.  هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

انتخاب نام برای ثبت شرکت مسئولیت محدود

نام انتخابی شرکت باید در چهارچوب مقررات مربوط به نام شرکت­ها باشد. در غیر این صورت قابل ثبت نخواهد بود. یکی از مهمترین مراحل ثبت انتخاب اسم شرکت تجاری است که این نام با توجه به نکاتی باید انتخاب شده و حداقل ۵ نام به ترتیب الویت در سامانه وارد شود تا کارشناسان اداره پس از بررسی آن ها یکی را انتخاب و به متقاضی اعلام نماید.

 1. نام انتخابی باید در فرهنگ معین و یا دهخدا وجود داشته باشد که این امر نشانه ی ریشه فارسی آن است.
 2. توسط شخص دیگری به ثبت نرسیده باشد.
 3. نام شرکت باید سه سیلابی و به صورت حروف باشد.
 4.  استفاده از کلمه پترو در ابتدای نام ممنوع است.
 5.  استفاده از کلمه مهر در انتهای نام ممنوع است.
 6. استفاده از نام محل فقط برای شرکت­های همان محل قابل ثبت است.
 7. واژه­ها مانند برنیس، پرشین و رویال اگرچه در فرهنگ دهخدا موجود هستند اما قابل ثبت نمی باشد.
 8. استفاده از صورت ریاضی اعداد مجاز نیست.
 9. استفاده از واژگانی چون ایثارگران و شاهد در انحصار بنیاد شهدا و ایثارگران است .
 10. استفاده از ترجمه فارسی کلمه به کلمه اسم شرکت­های خارجی برای شعبه آن­ها در ایران امکانپذیر است.
 11. بر اسامی خاص استفاده نشده باشد.
 12. باعث فریب افکار عمومی نشود .
 13. نام کاشفان، شاعران و داشمندان معاصر نباشد.
 14. از کلمات فارسی استفاده شود ولی استفاده از برخی کلمات عربی نیز مجاز می باشد.
 15. زمانیکه از کلمات ملی همچون تهران برای شرکت خود استفاده نمودید اخذ مجوز از فرمانداری ضروری می باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مسئولیت محدود

 1. دو نسخه از شرکت نامه که توسط کلیه سهامداران به امضاء رسیده است.
 2. دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که توسط سهامداران امضا شده باشد.
 3. دو نسخه از تقاضانامه که تکمیل شده و به امضاء سهامداران رسیده است.
 4. دو نسخه از اساسنامه که به امضای سهامداران رسیده است.
 5. معرفی نامه مربوط به نمایندگان در صورتی که اعضای هیات مدیره و سهامداران از میان اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند و نیز تصویری از روزنامه رسمی که آگهی تاسیس یا تغییرات در آن آمده است.
 6. در مورد آورده های غیر نقدی، باید تقویم نامه کارشناس دادگستری ارائه شود. برای اموال غیر منقول، مستندات لازم باید ارائه شود.

قانون تجارت در مورد تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

در قانون تجارت صراحتاً در مورد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایط خاصی را منحصراً در یک ماده پیش بینی نکرده است و از مجموع مواد 96،97،و 100 قانون مزبور می توان شرایط تشکیل این شرکت را به شرح زیر استنباط کرد:

 1. پرداخت تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی.طبق ماده 96 “شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد”.
 2. تنظیم و امضای شرکتنامه میان شرکا
 3. تصریح بهای تقویم شده سهم الشرکه غیر نقدی در شرکتنامه
  طبق ماده 97 قانون تجارت:” در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است.”و طبق ماده 100 همان قانون:”هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.”بنابراین اهمیت مقررات مواد 96 و 97 در حدی است که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت خواهد شد.

ثبت شرکت سهامی:

ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید: شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:

 شرکت سهامی عام هستند که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

 شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است.

تعریف شرکت سهامی خاص:

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراً به وسیله موسسین تامین می گردد. چون تشکیل شرکت های سهامی عام  همراه با تشریفاتی طولانی است، مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاً شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود. در این قبیل شرکت، صدور اعلامیه ی پذیره نویسی وجود ندارد. تمام سرمایه از ناحیه ی موسسین تعهد و اقلاً سی و پنج درصد آن در یکی از بانک ها به نام شرکت در حال تاسیس در حساب مخصوصی سپرده می شود.

تفاوت بین شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام:

شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می نماید ولی شرکت سهامی خاص حق مراجعه به عامه را ندارد.
امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام وجود دارد ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.
نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام  مشروط به موافقت سهامداران نیست ولی در شرکت سهامی خاص چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع عمومی شرکت می تواند باشد.
سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس می باشد،ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.
حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام 5.000.000 ریال می باشد،در حالی که حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی خاص 1.000.000 ریال است.
مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر است.

خصوصیات شرکت سهامی خاص:

سرمایه شرکت به هنگام تاسیس نباید کمتر از 1.000.000 ریال باشد و نیز شرکای شرکت نباید کمتر از 3 نفر باشند.
سهام شرکت،قابل معامله در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت،مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.ضمناَ این شرکت نمی تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید.

انتخاب نام  برای شرکت سهامی خاص:

انتخاب نام شرکت سهامی خاص

برای انتخاب نام شرکت سهامی خاص هم شبیه محدود است.اما در انتخاب اسم برای شرکت سهامی خاص لازم است کلمه ی «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود و این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها باید رعایت گردد.مانند «شرکت سهامی خاص الوند»یا« و قید کلمه ی خاص باید در تمام نوشتجات شرکت تصریحاَ معلوم باشد.زیرا این نوع شرکت ها در حقیقت یک قسم شرکت سهامی خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطلاع داشته باشند.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص:

 • کپی شناسنامه و کارت ملی برای سهامداران، موسسین، اعضای هیات مدیره و بازرسان.
 • فیش واریزی مربوط به 35 درصد از سرمایه اولیه که به حسابی به نام شرکت و در یکی از بانک های کشور واریز شده است.
 • پیشنهاد 5 اسم سه سیلابی.
 • پر کردن اطلاعات مانند لیست اعضاء و نیز سهام داران، آدرس مکان شرکت و نیز آدرس سکونت افراد و کد پستی مربوط به هر کدام، سرمایه شرکت، سمت افراد مختلف، درصد سهام و سهم هر کدام از اعضاء.
 • دریافت تاییدیه آدرس و کد پستی محل شرکت
 • ارائه وکالتنامه وکیل (در صورتی که گیرنده کار از اداره وکیل باشد)
 • تاییدیه از بازرسان جهت عدم وجود نسبت فامیلی نسبی یا سببی با مدیران شرکت.
 • تاییدیه از مدیران شرکت مبنی بر اجازه آن ها برای فعالیت تجاری و عدم وجود محدودیت های قانونی برای آن ها در این زمینه.

ثبت شرکت دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند که  از طریق فروش فناوری (خدمات) به درآمد و سود می رسند.

اصولا برای ثبت شرکت دانش بنیان ، شرکت سهامی خاص مناسب تر است.

شرایط ثبت شرکت دانش بنیان

حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند.

اختراعی ثبت شده داشته باشند

عضو هیئت علمی دانشگاه باشند.

شرکت دانش بنیان معاف از پرداخت مالیات ، عوارض و گمرک به مدت 15 سال می باشد.

اهداف شرکت دانش بنیان جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار، تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی، حمایت و هدایت در جهت سودآوری و تولید فناوری های برتر است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت دانش بنیان

 1. دو نسخه از شرکت نامه که توسط کلیه سهامداران به امضاء رسیده است.
 2. دو نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره که توسط سهامداران امضا شده باشد.
 3. دو نسخه از تقاضانامه که تکمیل شده و به امضاء سهامداران رسیده است.
 4. دو نسخه از اساسنامه که به امضای سهامداران رسیده است.
 5. معرفی نامه مربوط به نمایندگان در صورتی که اعضای هیات مدیره و سهامداران از میان اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند و نیز تصویری از روزنامه رسمی که آگهی تاسیس یا تغییرات در آن آمده است.
 6. در مورد آورده های غیر نقدی، باید تقویم نامه کارشناس دادگستری ارائه شود. برای اموال غیر منقول، مستندات لازم باید ارائه شود.

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی  تحت نام مخصوصی جهت انجام امور تجاری بین 2 یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که اگر دارایی شرکت برای ادای قروض و تعهدات شرکت کافی نباشد هریک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در مقابل افراد ثالث است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

 1. یک نسخه مصدق از شرکت نامه.
 2. یک نسخه مصدق از اساسنامه ثبت شرکتها
 3. نوشته به امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی.
 4. اسامی شرکا.

مواردی که در شرکت نامه به آن اشاره می شود به شرح ذیل می باشد:

 1. نام شرکت.
 2. موضوع شرکت.
 3. سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی.
 4. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء.
 5. تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن.
 6. اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه.
 7. اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه.
 8. قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت.
 9. تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت.
 10. انحلال شرکت.
 11. قید سایر نکاتی که لازم باشد.
 12. در نهایت شرکت نامه باید به امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت شود.

ثبت شرکت بازرگانی

شرکت های بازرگانی برای امور  صادرات و واردات کالا ثبت می شود. در حال حاضر در کشور ایران به دلیل بصرفه بودن صادرات تقاضای زیادی برای شرکت بازرگانی دارند.
برای راه اندازی بازرگانی می توانید هم به صورت سهامی هم به صورت مسئولیت محدود انجام دهید. همانطور که در پاراگراف قبل توضیح دادیم تاسیس شرکت بازرگانی با استفاده از این دو نوع شرکت طبق همون قوانین می باشد.
با ثبت شرکت های بازرگانی برای صادرات و واردات کالا نیازی به مجوز خاصی نیست و می توانید به راحتی این کار را انجام دهید.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت بازرگانی

 1. تصویر کارت ملی و شناسنامه  همه اعضا متشکل از 3 نفر اعضای هیئت مدیره و 2 نفر بازرسین اصلی و علی البدل
 2.  دو نسخه اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت و صورتجلسه مجمع عمومی شرکت امضا شده توسط تمامی اعضا
 3. امضا اقرار نامه به نداشتن مشاغل دولتی برای اعضای هیئت مدیره

ثبت شرکت نسبی

شرکت های نسبی بخشی از شرکت های تجاری  محسوب می شوند . در فعالیت های تجاری و بازرگانی فعالیت می کنند.  اساس بنیادین در شرکت های نسبی وجود دارد شرکا و مدیران شرکت می باشند.
شرکا در این شرکت ها مانند ضامن هستند و در قبال شرکت ضمانت دارند و مدیران نیز از میان شرکایی که در شرکت سرمایه گذاری کرده اند انتخاب می شوند و حداقل باید یک نفر به عنوان مدیر تعیین شود و در حوزه اختیارات وظیفه خود، ریاست برنامه های کلان را بر عهده بگیرد.
در واقع مدیر در شرکت های نسبی مانند وکیل عمل می کند و باید از حق و حقوقی شرکت دفاع کند و باید پاسخگوی هیئت مدیره و سهامداران باشد.
برای تشکیل شرکت های نسبی باید حداقل 2 نفر سهامدار در ابتدای تاسیس وجود داشته باشند. نحوه فعالیت سهامداران در این شرکت ها وابسته به مقدار سهامی که در شرکت قرار داده اند دارد بدین صورت که فقط به نسبت سهام خود می توانند در امور دخالت کنند و در تصمیم گیری های کلان نقش داشته باشند و همچنین نسبت به بدهی و قروضی که برای شرکت بوجود می آید نیز به همین میزان باید دخالت کنند.

ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه  غیر تجاری برای اهداف مشخص و در شرایط خاصی انجام می شود. همان طور که از نام موسسه تجاری می توان برداشت کرد، امور تجاری در این موسسه ها امکان پذیر نیست.

بر اساس آئین نامه 1337 می توان گفت که موسسه غیر تجاری با اهدافی غیر تجاری به وجود می آید. ثبت موسسه حقوقی ،داوری،،آموزشی هنری، خدماتی، خیریه و هر کاری که غیر تجاری باشد در قالب موسسه غیر تجاری مقدور است.

تفاوت ثبت موسسه با ثبت شرکت این است که  موسسه نیازی به واریز مبلغی از سرمایه شرکت ندارد.

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی، بین افراد حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، برای  اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می شود.

شرایط ثبت شرکت تعاونی

 •  برای ثبت شرکت تعاونی باید  از اداره تعاون مجوز داشته باشید.
 •  تعداد اعضای شرکت تعاونی باید 7 نفر باشند.
 • شرکت تعاونی باید سهام شرکت بین اعضای تعاونی تقسیم شود.

ثبت نام کد ثنا برای ثبت شرکت اجباری شد

طبق قانون جدید اداره ثبت شرکتها از آبان ماه 1400 تمامی  اعضای هیئت مدیره شرکتهای تازه تاسیس باید برای ثبت شرکت  ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام  نمایند و کد ثنا دریافت کنند. در نظر داشته باشید که این قانون اجباری بوده و در حال حاضر از این تاریخ در صورتی که پرونده ای بدون ثبت نام کد ثنا ارسال شود .از طرف اداره نقص خورده و کار شما رد می شود.

مزایای ثبت شرکت

1. به دنبال ثبت شرکت، اساس نامه شرکت نیز در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد. در اساسنامه میزان سهام، سرمایه، نوع شرکت و غیره ذکر شده است، بنابراین، زمانی که بین شریکان و اشخاص ثالث من جمله مشتریان شرکت هر گونه اختلافی در مورد هر یک از این موارد پیش آید. با مراجعه به اساس نامه ثبت شده می توانند به راحتی این مشکل را حل نمایند .

2. از دیگر مزایای ثبت شرکت تجاری آن است که با ثبت شرکت، نمایندگان شرکت می توانند در حراج ها، مزایده ها و مناقصه‌ها شرکت نمایند.

3. بعد از ثبت شدن یک شرکت معمولا اطلاعات اصلی و اساسی شرکت، در اختیار اشخاص ثالث من جمله مشتریان شرکت قرار می گیرد. اطلاعاتی همچون: نام شرکت، موضوع فعالیت، نشانی شرکت و غیره که موجب جلب اعتماد اشخاص ثالث نسبت به شرکت شده که این امر، یکی از مهم ترین مزایای ثبت شرکت می باشد.

4. با ثبت شرکت، این امکان برای شرکت و نماینده قانونی شرکت فراهم می شود تا با اخذ کارت بازرگانی، در عرصه تجارت خارجی وارد شده و به امر صادرات و واردات بپردازد.

5. شرکت هایی که از لحاظ قانونی ثبت شده اند، می توانند از تسهیلات بانکی و کمک های دولتی برای گسترش فعالیت های خود استفاده کنند.

6. با گسترش شرکت شما می توانید اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی در زمینه کسب وکار خود داشته باشید.

4.5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها