کار امروز را به فردا بسپار

شرایط ابطال نام تجاری

دعاوی برند

شرایط ابطال نام تجاری

یکی ازمهم‌ترین شرایطی که برای دعاوی ابطال نام تجاری وجود دارد، بایستی  برند حتماً ثبت‌شده باشد.

اگر علامتی به مدت سه سال، تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ابطال نام تجاری استفاده نشود، هر ذی‌نفع می‌تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند.

آنچه در ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری آمده است، را می‌توان به‌عنوان شرایط ابطال نام  تجاری در نظر گرفت

در این صورت می‌توان گفت نام تجاری  قابل‌ابطال است که شرایط مندرج دربند الف ماده ۳۰ همین قانون و شرایط ماده ۳۲ را نداشته باشد. این شرایط از قرار زیرند:

 1. نام های که به هرشکلی حق تقدم دیگر افراد حقیقی یا حقوقی را در زمینه ثبت برند ضایع می کند.
 2. نام تجاری  که ثبت آن ها با قانون مغایر باشد.
 3. برندی که اطلاعات غلط در مورد مکان تولید کالا به مخاطب بدهد یا هر اطلاعی که از نظر جغرافیایی خلاف واقع باشد. مثلا برای کالای تولید شده در ایران نمی توانید تقاضای برند” تهران” داشته باشید.
 4. علائمی که در ماده 6 کنوانسیون پاریس ذکر شده است. مثلا در بند الف ماده 6 این کنوانسیون آمده است که اگر بدون اجازه مقامات مربوطه، از علائمی مانند پرچم، نشانه های رسمی، دولتی ، خانوادگی و.. در برند استفاده شود، تقاضای ثبت پذیرفته نخواهد شد . حتی در صورتی که قبلا چنین برندی ثبت شده است، می تواند توسط مراجع باطل اعلام شود.
 5. علامت های عام را نمی توان به ثبت رساند . مثلا برای فعالیت در زمینه پوشاک نمی توان از اسم ” لباس” به عنوان برند استفاده کرد.
 6. علائم توصیفی قابل ثبت نیستند. مثلا برند ” خوش طعم” برای ثبت برند مواد غذایی نمی تواند به ثبت برسد.
 7. علائمی که نشان دهنده جنس است. مثلا برای محصولات پلاستیکی نمی توانید برند ” پلاستیک” را به ثبت برسانید.
 8. علائمی که به شکلی شبیه علامت معروف دیگری باشند. (حتی اگر آن علامت معروف هنوز به ثبت نرسیده باشد).
 9. علائم گمراه کننده (مثلا برای کالای پلاستیکی نمی توان از عبارت چوبی در اسم برند استفاده کرد).
 10. علائمی که بسیار شبیه علامت هایی باشند که در طبقات دیگر ثبت شده اند. دلیل نپذیریفتن این علائم این است که کسی نتواند از شهرت و تلاش دیگری سوء استفاده کند.
 11. علاماتی که خلاف شئونات و اخلاق حسنه باشد.
 12. علائمی که با دیگر علامت های ثبت شده در تعارض است.

مدارک دادخواست ابطال برند

 1. اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
 2. رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه
 3. وکالت‌نامه، درصورتی‌که دادخواست توسط وکیل تنظیم شود

هرگاه دادگاه در مورد ابطال علامت ثبت‌شده رأی نهایی صادر نماید مراتب را به مرجع ثبت ابلاغ می‌کند . مرجع مذکور موظف است مطابق حکم دادگاه، بخشی از علامت یا ثبت علامت را به‌طور کامل یا فقط نسبت به بعضی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوط ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی آگهی نماید

طرح دعوای ابطال علامت تجاری 

برابر ماده ۱۲۵ آیین نامه قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی وعلائم تجاری ،هرگاه شخصی نسبت به درخواست ثبت علامت تجاری اعتراض داشته باشد باید مهلت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به مرجع ثبت تحویل دهد. حال اگر اعتراض معترض به تقاضای ثبت علامت مبتنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهار نامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت گردیده وآگهی شده در صورتی که علامت قبلا ًبنام معترض ثبت نشده است باید همزمان با اعتراض ،برای علامت خود که عین ویا شبیه علامت تجاری معترضٌ به می باشد مطابق مقررات تقاضای ثبت علامت بنام خود نماید واگر معترض به ثبت علامت تجاری با وجود ادعای حق مالکیت تقاضای ثبت علامت متعلق به خود را مطابق مقررات از مرجع ثبتی را تقاضا ننماید اداره مالکیت صنعتی به اعتراض معترض به ثبت علامت تجاری ترتیب اثر نخواهد داد .

همین قاعده در زمانی که شخصی تقاضای ابطال علامت تجاری دیگری را به واسطه سابقه استفاده در دادگاه علامت تجاری مطرح می نماید نیز باید رعایت شود یعنی خواهان دعوای ابطال علامت تجاری که ادعای حق مالکیت نسبت به علامت موضوع دعوا را دارد وعلامت وی نیز در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشده است می بایست مستفاد از ماده ۱۲۵ آیین نامه قانون مذکور همزمان با اقامه دعوای ابطال علامت تجاری ثبت شده بنام دیگری، درخواست ثبت علامت تجاری متعلق به خود را طریق الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت علامت تجاری متعلق به خود را از دادگاه علامت تجاری به سبب سبق استفاده در خواست نماید واگر همزمان درخواست ثبت علامت تجاری متعلق به خود را ننماید دادگاه دعوای وی را استماع نخواهد کرد واین امری کاملاً معقول ومنطقی است.

زیرا صرف نظر از مفاد ماده ۱۲۵ آیین نامه قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی وعلائم تجاری اگر دادگاه علامت تجاری دعوای متقاضی ابطال را که علامت تجاری وی در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشده را استماع نموده وحکم بر ابطال علامت ثبت شده متعلق به خوانده دعوا صادر کند این امر نمی تواند حق مالکیت برای خواهان که محکوله واقع شده است ایجاد نماید وبه عبارتی محکوم له نمی تواند به استناد حکم دادگاه از علامت مورد ادعایی خود استفاده انحصاری نموده ودیگران را از استفاده علامت تجاری موضوع حکم دادگاه منع کند زیرا قانونگذار در ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی وعلائم تجاری مصوب ۱۳۸۶بیان داشته حق انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد .

یعنی صرف ثبت علامت تجاری است که حق انحصاری برای مالک علامت ایجاد می نماید وصدور حکم دادگاه بدون ثبت علامت در اداره مالکیت صنعتی نمی تواند حق انحصاری علامت تجاری وآثار آن را برای مدعی مالکیت علامت (محکوم له) ایجاد کند از طرفی اگر رای دادگاه را دلیل مالکیت وآثار ماده ۳۱ قانون ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی وعلایم تجاری را بر رای دادگاه بار نماییم این موضوع ایجاد مرجع موازی با مرجع اداره مالکیت صنعتی می باشد که برخلاف نظر قانون گذار است بنابراین اشخاصی که مدعی حقی نسبت به یک علامت تجاری به جهت سبق استفاده ازعلامت تجاری مورد ادعایی هستند اما علامت خود را در اداره مالکیت صنعتی ثبت نکرده اندباید همزمان علاوه برتقاضای ابطال گواهی علامت تجاری ثبت شده ، درخواست ثبت علامت تجاری متعلق به خود که حسب مورد عین یا شبیه علامت تجاری ثبت شده موضوع دعوا می باشد را با خواسته الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت علامت تجاری مورد ادعایی رابنام خود بنماید.در غیر این صورت یعنی اقامه دعوای ابطال علامت تجاری به جهت فوق ،بدون تقاضای ثبت علامت تجاری بنام متقاضی ابطال ، قابل استماع نیست

دعوای ابطال ثبت علامت تجاری   

دعوای ابطال ثبت علامت تجاری اینگونه مطرح است; برای این‌که بتوانید از حمایت‌های قانونی مربوط به برند استفاده کنید، باید آن را در مرکز مالکیت معنوی به ثبت برسانید. گفتیم وقتی برندی به ثبت می‌رسد محصولات و خدمات شمارا با سایر محصولات و خدمات متمایز می‌کند. هم‌چنین این کار باعث می‌شود استفاده از این نام و نشان تجاری مخصوص شما باشد و فرد دیگری نتواند همین نام و نشان را برای محصولات خود به ثبت برساند.

اما درصورتی‌که فردی برندی به نام و نشان برند شما یا مشابه آن به ثبت برساند، می‌توانید از این سوءاستفاده شکایت کنید. در این صورت می‌توانید ابطال علامت تجاری کپیده را درخواست کنید.

دعوای حقوقی مربوط به برند تجاری و طرح صنعتی

چنانچه در هنگام صدور گواهی ثبت نشان تجاری موارد مندرج در مواد ۳۰ و ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ رعایت نشده باشد صاحب و ذینفع برند تجاری با اثبات این موضوع و اینکه ابن عدم رعایت باعث شده کالا یا خدمت او از دیگران تمایز پیدا نکند و از این رهگذر دچار ضرر و زیان شده است می تواند دعوای حقوقی در این رابطه مطرح نماید و درخواست ابطال نشان تجاری مذکور را نزد دادگاه صالح پیگیری نماید

دعوای کیفری مربوط به برند تجاری و طرح صنعتی

چنانچه فرد دیگری سهوا یا عمدا از نشان تجاری و برندی که قبلا توسط فردی ثبت شده و گواهی ثبت آن صادر شده سو استفاده نموده و آن نشان تجاری را به نحوی برای محصول و خدمات خود به کار ببرد که امکان تمایز محصولات و خدمات از بین رفته و مشتریان دچار سردرگمی شوند؛ صاحب نشان ثبت شده می تواند با طرح شکایت کیفری از شخص متخلف و انجام بررسی های لازم توسط کارشناسان امر، مبادرت به توقیف اموال و محصولات شخص متقلب نماید.

ملاک پذیرش دعوای ابطال علامت تجاری

ملاک در پذیرش دعوای ابطال علامت تجاری یا اعتراض نسبت به علامت تجاری که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده، واحد بودن طبقه و محصولات نیست بلکه ملاک، اشتباه مصرف کنندگان عادی در تشخیص مبدأ تولید محصولات و تمیز کالا یا خدمات یک شخص از کالا یا خدمات اشخاص دیگر است. برای دقت نظر شما نمونه رای ابطال علامت تجاری را در انتهای همین صفحه آورده ایم مطالعه کنید.

3 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها