کار امروز را به فردا بسپار

شرکت دانش بنیان

شرکت دانش بنیان

طبق ماده 2 قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان شرکت هایی که در زمینه ی گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و “تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فنادی های برتر و با ارزش افزوده بالا” فعالیت می کنندشرکت یا موسسه دانش بنیان نامیده می شوند.در این مقاله در رابطه با ثبت شرکت دانش بنیان چیست؟مدارک لازم برای ثبت شرکت دانش بنیان چیست؟ ثبت شرکت دانش بنیان چه مراحلی دارد ؟ ثبت شرکت دانش بنیان چگونه است؟ رابه تفصیل شرح می دهیم.

شرکت دانش بنیان چیست؟

ثبت شرکت دانش‌بنیان یا شرکت متمرکز بر دانش، به شرکت‌هایی گفته می‌شود که دانش و فناوری، جزئی جدایی‌ناپذیر از دارایی آن‌ها باشد. دانش‌بنیان در ایران شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش، کاربرد نوآوری و تجاری‌سازی نتایج حاصل از تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر، با ارزش افزوده فراوان و براساس معیارهای موردنظر قانون تأیید می‌شود.

تامین تمام یا بخشی از هزینه تولید ، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی اولویت ، معافیت از پرداخت مالیات ، عوارض حقوقی گمرکی ، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال تنها بخشی از حمایت های دولت از این شرکت ها است.

انواع شرکت های دانش بنیان از نظر مالکیت:

 1. نوع یک شرکت های دانش بنیان شرکت هایی است که مدیران و مالکین آن اعضای هیئت علمی هستند.
 2. نوع دوم شرکت های دانش بنیان شرکت هایی است که دانشگاه ها و موسسات علمی مالکیت آن را عهده دار هستند.
 3. نوع سوم شرکت های دانش بنیان شرکت هایی است که بخش خصوصی مالکیت و مدیریت آن را عهده دار است.

محصولات شرکت های دانش بنیان

برای ثبت شرکت دانش بنیان ، ظبق موارد فوق الذکر محصولات تولیدی و کالا ها و خدمت شرکت بر خلاف دیگر شرکت های تجاری، باید در بستر ایده های نوآورانه و اختراعات و کاربردی نمودن دانش فنی زایش نماید. با خلق ایده های نوآورانه و اختراعات، و تولید محصولات در بستر فناورانه با ارزش افزوده  زیاد و پیچیدگی تخصصی و فنی والا بتوان ارزش افزوده ی زیادی را نصیب اقتصاد کشور نمود و از میزان وابستگی آن به کشورهای دیگر کاست .

از اینرو در واقع شرکتی دانش بنیان خواهد بود که محصولات و خدمات تولیدی آن در بستر فناورانه و با ارزش افزوده فراوان باشد.

هر چه میزان نیاز عمومی کشور و زمینه کمبود تکنولوزیکی بومی کشور برای محصول یا خدماتی بیشتر باشد ، نتیجتا شرکت های پیشرو در پژوهش میزان تحقیق و توسعه خود را بیشتر خواهند نمود و در این میان کالاها و محصولاتی با ارزش افزوده والا خلق شده که باعث اشتغال زایی پایدار در کشور و قطع وابستگی این مرز و بوم به بیگانگان می گردد.

حال در ادامه به معرفی کالا ها و خدمات دانش بنیان می پردازیم.

محصولات و خدمات ثبت دانش‌بنیان را شامل دو دسته است.

کالا های دانش بنیان را میتوان در دو دسته تفکیک نمود و برای ثبت شرکت دانش بنیان بایستی کالاهای  متقاضی دانش بنیان شدن، در یکی از دسته های زیر قرار داشته باشد . این تقسیم بندی در دو سطح به شرح زیر معرفی میشود.

 كالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح یک

منظور از کالا های این دسته ، کالا و محصولاتی است که در حوزه فناور ی های والا و با ارزش افزوده زیاد و پیچیدگی و دانش فنی والا به تایید و تصویب « كارگروه دانش بنیان » می رسد. در واقع محصولاتی که در حوزه فناوری های والا بالاترین میزان پیچیدگی تخصصی، تکنولوژیکی و فنی را دارند  مشمول همه حمایت های قانونی در این حوزه میگردند.

 كالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح دو

محصولاتی که نسبت به محصولات گروه اول از از نظر دانش فنی، تخصصی و تکنولوژیکی در رسته پایین تری قراردارند اما همچنان ارزش افزوده والایی داشته و در بستر فناوری بهتر قرارداشته باشد. در واقع قانون گذار برای محصولات با دانش فنی ، تخصصی کمتر امتیازات و مزایای کمتری در نظر خواهد گرفت و این دسته شامع معافیت مالیاتی نخواهند شد.

برای اینکه محصولات یا خدمات یک شرکت در سطح یک یا دو قرار بگیرد. موجب تایید شدن محصولات شرکت و ثبت شرکت دانش بنیان نخواهد شد. اماشرکت باید ثابت کند دانش فنی طراحی محصول را نیز دارد.

انواع شرکت های دانش بنیان

برای ثبت شرکت های دانش بنیان لازم است با انواع شرکت های آن آشنا شوید . برای تقسیم بندی مناسب انواع این نوع شرکت ها ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر اساس میزان ابهامات و پیچیدگی های فنی، سطح فناوری محصولات و صنایع را به چهار دسته تقسیم کرده، همچنین به طور کلی بر اساس سطح نوآوری و ابتکار در تولید محصولات و خدمات، اظهارنامه های مالیاتی شرکت و میزان درآمد حاصله از فروش محصولات دانش بنیان، انواع شرکت های دانش بنیان به چهار دسته تقسیم بندی می شوند:

 1. شرکت هایی با محصولات  بالاترین میزان تحقیق و توسعه که به آن نوپا نوع 1 می گویند.
 2. شرکت هایی با محصولات  فناوری سطح متوسط به بالا که به آن نوپا نوع 2 می گویند.
 3. شرکت هایی با محصولات  فناوری سطح متوسط به پایین که به آن تولیدی نوع 1 می گویند.
 4. شرکت هایی با محصولات  فناوری سطح پایین که به آن تولیدی نوع 2 می گویند.

انواع شرکت های تولیدی و نوپا دانش بنیان

شرکت دانش بنیان نوپا نوع 1

اگر شرکتی کارکرد عملیاتی ای نداشته باشد که منجر به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای سال قبل شود یا اساسا درآمد عملیاتی نداشته باشد، بتواند محصولاتی که در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا و پیچیدگی فنی بالا در سطح یک را در حد نمونه آزمایشگاهی ارائه نماید، در زمان ثبت شرکت دانش بنیان نوپا نوع یک محسوب می شود.

دانش بنیان نوپا نوع 2

اگر شرکتی کارکرد عملیاتی ای نداشته باشد که منجر به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای سال قبل شود یا اساسا درآمد عملیاتی نداشته باشد، بتواند محصولاتی که در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا و پیچیدگی فنی بالا در سطح دو را در حد نمونه آزمایشگاهی ارائه نماید، شرکت دانش بنیان نوپا نوع دو محسوب می شود.

اگر بتوانند کالاها یا خدمات سطح یک یا دو را حداقل در نمونه آزمایشگاهی ساخته و ارائه کند.

شرکت مجری دست کم یک پروژه « مهندسی، پیمانکاری و ساخت» باشد به شرط اینکه ده درصد قیمت قرارداد پروژه ناشی از معیارهای کالاها و خدمات شرکت دانش‌بنیان مورد تایید باشد.

خدمات یا کالاها باید دارای شرایط زیر باشند تا در دسته محصولات شرکت های دانش بنیان قرار بگیرند.

 سطح فناوری خدمات یا کالاهای تولیدی شرکت های دانش بنیان

 1.   قابل کپی کردن نباشد به طوریکه به دست آوردن اطلاعات برای ساخت مشابه آن بسیار سخت برای دیگر شرکت ها باشد.
 2.   برای به دست آوردن محصول، مطالعه و تحقیق علمی زیادی توسط اعضای علمی همان شرکت انجام گرفته باشد.
 3.   باعث داشتن ویژگی های خاص و کارکردهای پیجیده ای در محصول شده باشد.

در بخش تولید، کالاهای ارایه شده،‌ باید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی (با قابلیت بررسی فنی)‌ ساخته شده باشند، همچنین خدمات، باید دارای اسناد فروش باشند.

انواع فناوری شرکت های دانش بنیان

 1. فناوری های زیستی، غذایی و بستر کشاورزی
 2. دارو های پیشرفته بستر تشخیص بیماری و درمان
 3. مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
 4. ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
 5. وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
 6. برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
 7. فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
 8. خدمات تجاری‌سازی

مزایای ثبت شرکت دانش بنیان

 1. تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان
 2. تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی
 3. تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی
 4. معافیت مجموعه های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها
 5. معافیت مالیاتی مجموعه های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا
 6. معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

مدارک لازم برای ثبت شرکت دانش بنیان

 1. کپی آگهی تاسیس و  روزنامه ی رسمی شرکت
 2. کپی شناسنامه و همچنین کارت شناسایی ملی تمامی هیات مدیره فعلی شرکت
 3. لیست بیمه تامین اجتماعی شرکت و لیست حقوق دستمزد و مزایا پرسنل
 4. آخرین اظهارنامه مالیاتی ارسال شده به سازمان امور مالیاتی کشور
 5. کپی مدارک تحصیلی اعضاء و مؤسسین
 6. کپی اظهارنامه یا شرکت نامه شرکت
 7. تصویراساسنامه شرکت
 8. رزومه شرکت
 9. ارائه طرح توجیهی محصول دانش بنیان

مراحل تنظیم و نگارش طرح توجیهی دانش بنیان

مالک : منظور مشخصات شخصی است که مسئول انجام طرح است.

طرح: منظورتوضیحات کافی در مورد چیستی پروژه و طرح نحوه سود آوری و فرآیند تولید است.

مجوزهای قانونی: درج تصویر مجوزات اخذ شده در جهت اجرای پروژه از مراجع ذیصلاح است.

محصول تولیدی : ارائه نوآوری و خلاقیت های ایجاد شده در محصولات تولیدی و وجوه تمایز و مزیت آنها نسبت به دیگر محصولات بازار و رقبا .

پیش‌بینی و برآورد مالي طرح با استفاده از شاخص‌های قابل ارزیابی و برآورد سرمایه اولیه طرح در نگارش طرح توجیهی باید لحاظ شود. هزینه نگهداری و تعمیرات، برآورد سرمایه‌ در گردش طرح، هزینه حمل‌ونقل، هزینه استهلاک منابع طرح، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده در این قسمت مشخص می‌شود.

برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری کل طرح و چگونگی سرمایه‌گذاری و تسهیلات مالی مشخص خواهد شد. قیمت تمام شده محصول، پیش‌بینی سود و زیان نهایی طرح، بهای محصول نهایی برای فروش و مواردی از این قبیل به دقت نشان داده خواهد شد.

برنامه‌ریزی و زمان‌بندی اجرای طرح با توجه به نیازها و برآوردهای اولیه ارائه شود.

شرایط  اعضای هیات مدیره متقاضی ثبت شرکت دانش بنیان

 1. دارای حداقل یک اختراع ثبت شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند.
 2. حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.
 3. حداقل دارای 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند.
 4. حداقل نیمی از درآمد مجموعه در یک سال مالی گذشته ناشی از فروش کالا و یا خدمات دانش بنیان باشد( شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان) آن مجموعه از طریق قرارداد باشد.
 5. سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت، حداقل 6 ماه باشد.

زمینه های فعالیت انواع شرکت های دانش بنیان

زمینه فعالیت انواع شرکت های دانش بنیان در تهران و اصفهان و شیراز شامل اکثریت زمینه های فعالیت متداول شرکت ها می شود. از آنجا که پایه و اساس اینگونه شرکت ها ،محصولات و خدمات  تکنولوژیک و روش تولید فناورانه محصولات و یا خدمات آنها می باشد شرکت متقاضی باید علاوه بر دارا بودن شاخص های عمومی،واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته های ذیل نیز باشند:

شرکت تولید کننده کالاهای دانش بنیان:

منظور از شرکت های تولیدکننده کالاهای دانش محور به شرکت هایی اشاره دارد که محصولات تولیدی آنان کالاهای تجاری است. این شرکت ها با نوآوری و اختراعات توانسته اند کالاهای جدیدی عرضه نمایند. این شرکت ها شامل مزایای زیر می باشند:

 1. شرکت های تولیدی به مدت 15 سال به شرط دانش محور بودن از پرداخت سود بازرگانی و حقوق و عوارض گمرکی معافاست. همچنین از پرداخت عوارض صادرات کالا نیز معافی می باشند. از سوی دیگر مشوق معافیت مالیاتی و عدم پرداخت مالیات شامل حال این شرکت ها می شود.
 2. پرداخت تسهیلات بانکی با بهره کم %4 از دیگر مشوق های این نوع شرکت ها می باشد. از سوی دیگر تمامی تسهیلات دریافتی این شرکت ها به صورت بلند مدت می باشد.
 3. این نوع شرکت ها می توانند از مزایای اولویت در استقرار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین پارک های توسعه فناوری دانشگاهی و غیر دانشگاههی بهره جویی نمایند.
 4. یکی دیگر از مزایای این نوع شرکت ها ایجاد پوشش بیمه ای برای کاهش خطرات قبل تولید ، حین تولید و بعد تولید شرکت می باشد.
 5. از دیگر مزایای این نوع شرکت ها ایجاد تسهیل در منقصات و مزایدات می باشد.

اعطای معافیت مالیاتی به شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان تولیدی خوشبختانه می توانند از معافیت %100 مالیاتی برای کالاهای دانش بنیان شرکت برخوردار می شوند. میزان مالیات متعلق خود را به صورت %50 افزایش سرمایه سالانه شرکت و %50 افزایش بوجه تحقیق و پژوهش شرکت صرف نماید.

این شرکت ها پس از اخذ تائیدیه و طی موفق مراحل ارزیابی کارگروه دانش بنیان باید یک تعهد نامه که شامل موارد زیر می باشد را امضا و تائید نماید:

 تعهد شفافیت در حوزه حسایداری و مالی شرکت

شرکت متقاضی ثبت شرکت دانش بنیان میبایست حساسیت کاملی در انجام امور مالی و حسابداری شرکت خود مطابق با استاندارد های حسابداری کشور داشته و تمامی تراکنش های مالی خود را از طریق حساب های بانکی معتبر که متعلق به شرکت مذکور می باشد به انجام رساند.

تعهد نامه ی جایگزینی معافیت مالیاتی با افزایش سرمایه و افزایش هزینه پژوهش(این تعهدنامه شرکت متقاضی ثبت شرکت دانش بنیان باید گزارش کاملی از تراکنشات مالی و اقدامات عملیاتی مالی شرکت را در اختیار کارگروه دانش بنیان قرار دهد. برای این منظور میبایست اسناد مرتبط فوق را به دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نماید.)

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهرنوش رضایی

با سلام
نحوه تاسیس و ثبت شرکت دانش بنیان به چه صورت می باشد؟