کار امروز را به فردا بسپار

حسابداری

ارزش افزوده

ارزش افزوده 

مالیات ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که خریدار آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات پرداخت می کند.فروشنده موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود.اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش …

ارزش افزوده  ادامه مطلب »

کد اقتصادی

کد اقتصادی

کد اقتصادی چیست؟ کد اقتصادی کدی 12 رقمی است و نشان می دهد که شرکت شما در اداره مالیات حوزه خود پرونده مالی دارد. بدون کد اقتصادی انجام بسیاری از کارها ممکن نیست. بعد از ثبت شرکت شما 2 ماه فرصت دارید که برای ثبت نام کد اقتصادی و پرداخت تمبر سرمایه شرکت اقدام کنید. دریافت کد …

کد اقتصادی ادامه مطلب »